Skip to Store Area:

Doorzoek site

Ten Dolle Groep

Privacy statement

Intellectuele eigendom.
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens.
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van uw bestelling. Wij nemen daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Op alle onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij gebruiker de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van wederpartij of dwingend recht anders voorschrijft.

Links
Onze site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Algemeen
Alle adresgegevens worden alleen voor onze bestellingen en eventuele acties gebruikt. Het zal niet worden gebruikt bij andere commerciële doeleinden. Deze gegevens worden alleen voor de daarvoor afkomstige webshop gebruikt voor het factureren en verzenden van de bestelde artikelen. Wij zullen de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Wij nemen daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Ons post- en bedrijfsadres is:
Markveldsedijk 4
7161 MS Noordijk (gemeente Berkelland)
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 08170445
Ons B.T.W.-nummer is NL818997539.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Deze informatie wordt gebruikt voor communicatie met u (de klant). De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over het bezoek). We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.

U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons  privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons.